falsafe1عنوان:

تحقیق آیا فلسفه را می توان به همگان آموخت

کلمات کليدي:

تحقیق آیا فلسفه را می توان به همگان آموخت ,  فلسفه را به نااهلان نسپارید ,  سبک کردن بار سنگین فلسفه

چکيده:

فلسفه برای همه، فلسفه برای شما، برای ما، فلسفه برای کودکان، فلسفه برای نوزادان، فلسفه برای هوانوردان و دامداران، فلسفه برای آشپزی، فلسفه برای دخترم، فلسفه برای مادر شوهرم و سرانجام فلسفه برای هزار و یک چیز دیگر پدیده یی است که قدمت آن در ایران به سال های حتی پیش از انقلاب اسلامی و اوج گرایش به فلسفه های مارکسیستی و ماتریالیستی نیز باز می گردد.

در سال های اخیر عناوین فوق را به کرات در نشریات و کتاب ها و سایت ها دیده ایم. گویی که تلاش عده یی این است که به هر قیمتی که شده فلسفه را برای همه قابل فهم کنند. قطعا از نگاه کسانی که به همگانی شدن فلسفه اعتقاد دارند، فلسفه برای پاسخ بسیاری از پرسش ها را در خود دارد، اما در اغلب موارد جریان مخالف این پرسش را در مقابل آنها قرار می دهد که آیا فلسفه برای همه ممکن است؟ ولی پرسش مهم تر این است که آیا همه به فلسفه نیاز دارند؟ با این وضع اگر هیچ کس به فلسفه نیاز ندارد، ما چه نیازی داریم که فلسفه را برای همه ساده و آماده کنیم. پس در این آشفته بازار پرسش و پاسخ سرانجام مشخص نخواهد شد که مطالعه فلسفه دغدغه فلسفه خوانده است یا کسی که چیزی از فلسفه نمی داند. حال می توان صحبت از علاقه مندان کرد، علاقه مندان به فلسفه هم طیفی گسترده از استادان فلسفه تا دانشجوی فلسفه را در برمی گیرد. اما در این ساده کردن ها گویی که مخاطب کسانی غیر از این آثار هم به دست همین دانشجویان و استادان سنجیده می شود. پس منظور و هدف کسانی که اعتقاد به همه فهم کردن فلسفه دارند، قطعا جمعیتی به نام علاقه مندان است. این علاقه مندان با این پیش فرض عنوان فوق را دریافت می کنند که به فلسفه علاقه دارند اما چیزی از آن نمی دانند.

جعبه دانلود