نجوم بایگانی - کتابکده دات کام

مطالب پربازدید

تبلیغات ویژه

no alt

کتاب ما مریخی هستیم

پنج شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
90 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

 کتاب ما مریخی هستیم

دانلود کتاب ما مریخی هستیم

دانلود رایگان کتاب ما مریخی هستیم

We are the Martians

نویسنده: Giovanni F Bignami

مشخصات:

توضیحات:

For many thousands of years, human beings have been asking themselves whether they are more frightened of being alone in the universe or of the thought that there is someone else out there. Over the past few decades, however, we have moved from imagination to action, exploring the cosmos using new techniques, often with surprising results. Numerous fascinating but little known facts have emerged – for example, that every year many rocks from Mars fall on the Earth, that one of our amino acids has been found in the coma of a comet, and that some of the known thousands of extrasolar planets are similar to our own. There are further exciting and important discoveries around the corner that will cast more light on the great enigma of how life started on Earth. In this intriguing book, one of the World’s leading researchers in astrophysics and space science examines fundamental questions concerning life on Earth and the rest of the cosmos in an accessible and stimulating way.

برای هزاران سال، انسان را از خود بپرسند که آیا آنها شده بیشتر وحشت زده از تنها بودن در جهان و یا از اندیشه است که شخص دیگری در خارج وجود دارد وجود دارد. در طول چند دهه گذشته، با این حال، ما از تخیل به عمل نقل مکان کرد، به کاوش در کیهان با استفاده از تکنیک های جدید، اغلب با نتایج تعجب آور است. حقایق جالب در اما کمتر شناخته شده متعددی پدید آمده اند – برای مثال، که هر سال سنگ بسیاری از مریخ بر روی زمین قرار می گیرند، که یکی از اسیدهای آمینه ما شده است در کما یک ستاره دنباله دار پیدا شده است، و این که بعضی از هزاران شناخته شده از سیارات فراخورشیدی شبیه به خود ما هستند. اکتشافات بیشتر هیجان انگیز و مهم در اطراف گوشه است که نور بیشتر در مورد معمای بزرگ چگونه زندگی بر روی زمین آغاز شده بازیگران وجود دارد. در این کتاب جذاب، یکی از محققان برجسته جهان در اخترفیزیک و علم فضا را مورد بررسی قرار پرسش های اساسی در رابطه با زندگی بر روی زمین و بقیه از کیهان را در یک راه دسترسی و تحریک کننده.

ادامه مطلب و دانلود کتاب ما مریخی هستیم
no alt

کتاب کیهان شناسی سیاه چاله ها و ابعاد دیگر

شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
53 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

کتاب کیهان شناسی سیاه چاله ها و ابعاد دیگر 

دانلود کتاب کیهان شناسی سیاه چاله ها و ابعاد دیگر

دانلود رایگان کتاب کیهان شناسی سیاه چاله ها و ابعاد دیگر

Black Holes, Cosmology and Extra Dimensions

نویسنده: Sergey G Rubin ,  Kirill A Bronnikov

مشخصات:

توضیحات:

Assuming foundational knowledge of special and general relativity, this book guides the reader on issues surrounding black holes, wormholes, cosmology, and extra dimensions. Its first part is devoted to local strong field configurations (black holes and wormholes) in general relativity and the most relevant of alternative theories: scalar-tensor, f(R) and multidimensional theories. The second part is on cosmology, including inflation and a unified description of the whole evolution of the universe. The third part concerns multidimensional theories of gravity and contains a number of original results obtained by the authors. Expository work is conducted for a mechanism of symmetries and fundamental constants formation, while the original approach to nonlinear multidimensional gravity that is able to construct a unique perspective describing different phenomena is highlighted.
Much of the content is new in book publications, because it was previously found only in journal publications, e.g. regarding regular black holes, various scalar field solutions, wormholes and their stability, and multidimensional gravity.

Readership: Students and professionals in astrophysics/cosmology.

با فرض دانش بنیادین نسبیت خاص و عام است، این کتاب راهنماهای خواننده در مورد مسائل اطراف سیاه چاله ها، کرم چاله ها، کیهان شناسی، و ابعاد اضافی. اسکالر-تانسور، F (R) و نظریه چند بعدی: بخش اول آن به تنظیمات میدان قوی محلی (سیاه و سفید چاله ها و بستند) در نسبیت عام و مرتبط ترین نظریه های جایگزین اختصاص داده است. بخش دوم در کیهان شناسی، از جمله تورم و شرح متحد طیف تکامل جهان است. بخش سوم به نظریه چند بعدی از گرانش و شامل تعدادی از نتایج اصلی به دست آمده توسط نویسندگان. کار توضیحی برای یک مکانیسم تقارن و شکل گیری ثابت های بنیادی انجام شده است، در حالی که رویکرد اصلی به غیر خطی گرانش چند بعدی است که قادر به ساخت یک دیدگاه منحصر به فرد توصیف پدیده های مختلف مشخص شده است.
بیشتر محتوای در نشریات کتاب جدید است، چرا که پیش از این تنها در نشریات مجله، به عنوان مثال، پیدا شد در مورد سیاه چاله ها به طور منظم، راه حل های مختلف میدان اسکالر، بستند و ثبات خود را، و گرانش چند بعدی.

خوانندگان: دانش آموزان و حرفه ای در فیزیک نجومی / کیهان شناسی است.

ادامه مطلب و دانلود کتاب کیهان شناسی سیاه چاله ها و ابعاد دیگر
no alt

مقدمه ای بر کیهان شناسی

پنج شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
113 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

مقدمه ای بر کیهان شناسی 

دانلود مقدمه ای بر کیهان شناسی

دانلود رایگان مقدمه ای بر کیهان شناسی

 Introduction to Cosmology

نویسنده:  Matts Roos

 Introduction to Cosmology

مشخصات:

توضیحات:

The Fourth Edition ofIntroduction to Cosmology provides a concise, authoritative study of cosmology at an introductory level. Starting from elementary principles and the early history of cosmology, the text carefully guides the student on to curved spacetimes, special and general relativity, gravitational lensing, the thermal history of the Universe, and cosmological models, including extended gravity models, black holes and Hawking's recent conjectures on the not-so-black holes.

Introduction to Cosmology, Fourth Edition includes:

  • New theoretical approaches and in-depth material on observational astrophysics and expanded sections on astrophysical phenomena
  • Illustrations throughout and comprehensive references with problems at the end of each chapter and a rich index at the end of the book
  • Latest observational results from WMAP9, ACT, and Planck, and all cosmological parameters have been brought up to date.

This text is invaluable for undergraduate students in physics and astrophysics taking a first course in cosmology. Extensively revised, this latest edition extends the chapter on cosmic inflation to the recent schism on eternal inflation and multiverses. Dark matter is discussed on galaxy and cluster scales, and dark matter candidates are presented, some requiring a five-dimensional universe and several representing various types of exotica. In the context of cosmic structures the cold dark matter paradigm is described. Dark energy models include the cosmological constant, quintessence and other single field models, f(R) models and models requiring extra dimensions.

ادامه مطلب و دانلود مقدمه ای بر کیهان شناسی
no alt

کتاب تکنولوژی ماهواره

جمعه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
120 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

 کتاب تکنولوژی ماهواره

دانلود کتاب تکنولوژی ماهواره

دانلود رایگان کتاب تکنولوژی ماهواره

Satellite Technology

نویسنده:  Maini ، Varsha Agrawal

Satellite Technology

مشخصات:

توضیحات:

"Fully updated edition of the comprehensive, single-source reference on satellite technology and its applications"

Covering both the technology and its applications, "Satellite Technology" is a concise reference on satellites for commercial, scientific and military purposes. The book explains satellite technology fully, beginning by offering an introduction to the fundamentals, before covering orbits and trajectories, launch and in-orbit operations, hardware, communication techniques, multiple access techniques, and link design fundamentals. This new edition also includes comprehensive chapters on Satellite Networks and Satellite Technology – Emerging Trends. Providing a complete survey of applications, from remote sensing and military uses, to navigational and scientific applications, the authors also present an inclusive compendium on satellites and satellite launch vehicles. Filled with diagrams and illustrations, this book serves as an ideal introduction for those new to the topic, as well as a reference point for professionals. Fully updated edition of the comprehensive, single-source reference on satellite technology and its applications – remote sensing, weather, navigation, scientific, and military – including new chapters on Satellite Networks and Satellite Technology – Emerging Trends Covers the full range of satellite applications in remote sensing, meteorology, the military, navigation and science, and communications, including satellite-to-under sea communication, satellite cell-phones, and global Xpress system of INMARSAT The cross-disciplinary coverage makes the book an essential reference book for professionals, R&D scientists and students at post graduate level Companion website provides a complete compendium on satellites and satellite launch vehicles

An ideal introduction for Professionals and R&D scientists in the field. Engineering Students. Cross disciplinary information for engineers and technical managers.

ادامه مطلب و دانلود کتاب تکنولوژی ماهواره
no alt

کتاب گشت و گذاری در آسمان جنوبی

سه شنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
131 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

کتاب گشت و گذاری در آسمان جنوبی 

دانلود کتاب گشت و گذاری در آسمان جنوبی

دانلود رایگان کتاب گشت و گذاری در آسمان جنوبی

A Walk through the Southern Sky

نویسنده:  Milton Heifetz ،  Wil Tirion

A Walk through the Southern Sky

مشخصات:

توضیحات:

A Walk through the Southern Sky is a beautifully illustrated guide to the stars and constellations of the southern hemisphere. By following the simplified and easy-to-use starmaps, readers will be able to identify constellations with no equipment but normal sight and a clear night sky. This book provides clear instructions on how to determine star sizes and the distances between stars, allowing readers to move easily between constellations. The budding astronomer is introduced to the mystery and wonder of the southern sky as the myths and legends of its stars and constellations are wondrously retold. The third edition of this magical book features a new moon map, an updated list of planet positions, additional illustrations and more realistic star maps. It is an invaluable and beautiful guide for beginner stargazers, both young and old.

ادامه مطلب و دانلود کتاب گشت و گذاری در آسمان جنوبی
صفحه 1 از 3123

پشتیبانی آنلاین

اپراتور در حال حاضر آفلاین است . پیام شما ذخیره و در فرصت مناسب پاسخ داده خواد شد

سوالات خود را بفرستید تا کمکتان کنیم

دکمه اینتر را جهت شروع چت فشار دهید