مهندسی کشاورزی بایگانی - کتابکده دات کام

مطالب پربازدید

تبلیغات ویژه

no alt

مقاله نقش بسته بندی در بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی

سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
74 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
داروهای گیاهای

مقاله نقش بسته بندی در بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی 

دانلود مقاله نقش بسته بندی در بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی

دانلود رایگان مقاله نقش بسته بندی در بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی

نویسندگان:

عبدالحمید بیرانوند ، ماریا دارابی

کلمات کلیدی:

بازاریابی، صادرات، بسته بندی، داروهای گیاهی، تجارت

چکیده:

نفت، تنها ثروت ملی کشور ایران نیست که در تمام محاسبات اقتصادی  مناسبات سیاسی، نگران به پایان رسیدن آن باشیم. تنوع اقلیم و آب و هوا، یکی دیگر از مواهب بی دریغ الهی است که کشورمان از آن بهره مند گردیده است. می توان علاوه بر نفت، ثروت های دیگری را در گستره وسیع منابع طبیعی کشور را شناخت و حتی آن را ملی کرد. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند و اقتصاد پسند کشور است که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغال زایی، توسعه صادرات غیر نفتی و در نهایت توسعه پایدار ایفا کنند. با وجود قدمت گیاهان دارویی در فرهنگ غنی ایران، امروزه به دلیل بهره برداری غیر اصولی و بدون برنامه ریزی از این گیاهان، محصولات گیاهان دارویی ایران از لحاظ کیفیت، توان رقابت با محصولات دیگر کشورها را نداشته و کشور ایراننتوانسته سهم چندانی از بازار جهانی تجارت گیاهان دارویی را به خود اختصاص دهد. دنیای امروز، دنیای رقابت است و کلید ورود به بازار رقابتی جهانی و ماندن در آن، بازاریابی است و هر کشور برای سود بردن از منابع و ثروت های قابل تجارت خود باید اصول بازاریابی را رعایت کند. عملیات بازاریابی، شامل انبارداری، حمل و نقل، درجه بندی، بسته بندی و تبدیل می باشد. در پژوهش حاضر، از بین عوامل مؤثر بر بازاریابی صحیح و سود آور محصولات گیاهان دارویی، عامل بسته بندی و تأثیر آن در بازاریابی و توسعه صادرات گیاهان دارویی مورد بررسی قرارمی گیرد. عاملی که اگر به طور اصولی مورد توجه مسئولین مربوط قرار گیرد، می تواند به راستی تحولی در تجارت گیاهان دارویی کشور و ارز آوری آنها ایجاد کند. روش به کار رفته در این مقاله، روش کتابخانه ای می باشد

جهان امروز، جهان تولید، صادرات، ارزش افزوده و جهان برترین های اقتصادی است. حتی سیاست را توانمندان اقتصادی رقم می زنند. متکی بودن اقتصاد ایران به درآمد های نفتی و تأثیر پذیری در آمدها از مسایل سیاسی و اقتصادی سبب آسیب پذیری اقتصاد کشور شده است. یکی از راههای مقابله با این چالش توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی، سبب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. در کنار سایر تولیداتی که این چنین رویکرد اقتصادی دارند، محصولات جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی می توانند علاوه بر تحقق این مهم، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح بهداشت، سلامت و رفاه کشور داشته باشد. با روی آوردن دنیا به استفاده از فرآورده های گیاهی چه در صنعت داروسازی و چه در صنایع غذایی و آرایشی- بهداشتی و با توجه به تنوع آب و هوایی کشور که سبب تنوع و غنای گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است، لزوم تحقیقات همه جانبه و بهره برداری صحیح از این گیاهان برای ما که با داشتن شخصیت هایی چون ابو علی سینا، از پیشگامان این علم بوده ایم بسیار ضروری است.

ادامه مطلب و دانلود مقاله نقش بسته بندی در بازاریابی و صادرات گیاهان دارویی
no alt

مقاله تأثر تراکم بوته بر صفات زراعی، کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه‌انداز ارقام نخود سفید

جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
169 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

مقاله تأثر تراکم بوته بر صفات زراعی، کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه‌انداز ارقام نخود سفید

دانلود مقاله تأثر تراکم بوته بر صفات زراعی، کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه‌انداز ارقام نخود سفید

دانلود رایگان مقاله تأثر تراکم بوته بر صفات زراعی، کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه‌انداز ارقام نخود سفید

نویسندگان:

پزشکپور پیام دانشور ماشااله ,احمدی عبدالرضا

کلمات کلیدی:

نخود سفید، تراکم بوته، عملکرد دانه، شاخص کلروفیل برگ

چکیده:

تعیین تراکم مناسب و انتخاب نوع رقم یکی از راههای افزایش عملکرد نخود زراعی می‌باشد. در همین راستا پژوهشی، با هدف تعیین اثرات چهار تراکم کاشت ۳۰، ۴۲، ۵۴ و ۶۶ بوته در مترمربع بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سه رقم نخود سفید، Flip 93-93، آرمان و توده محل گریت، در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم‌آباد در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ انجام گرفت. نتایج بررسی اثر مفید افزایش تراکم‌های کاشت بالا از ۵۴ تا ۶۶ بوته در مترمربع را بر افزایش عملکرد دانه در واحد سطح نمایان ساخت. همچنین افزایش تراکم گیاه در واحد سطح موجب افزایش شاخص کلروفیل برگ نخود و کاهش نفوذ نور در کف سایه‌انداز نخود گردید. از طرف دیگر در تراکم‌های کاشت پایین به دلیل عدم رقابت بین بوته‌ها، عملکرد تک بوته (گرم)، تعداد شاخه‌های ثانویه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت افزایش معنی‌دار (P≤0.01) داشتند.

بشر از دیرباز در جیره غذایی خود از پروتئین‌های گیاهی استفاده می‌کرده و در این بین حبوبات از جمله گیاه نخود نقش مهمی را ایفا نموده است. یکی از روشهای مناسب افزایش عملکرد محصول نخود در واحد سطح استفاده از ارقام مناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در تراکم مناسب کاشت است، بنحوی که حداقل رقابت تخریبی بین بوته‌ها وجود داشته باشد. در تراکم‌های بیش از حد ایجاد خرد اقلیم نامناسب و به دنبال آن خطر شیوع بیماریها و آفات، عملکرد دانه را کاهش می‌دهد اما، انتخاب تراکم مطلوب جهت دستیابی به حداکثر عملکرد نخود توسط محققین در شرایط اقلیمی زراعی مختلف توصیه شده است.

یادیو و سینگ (۱۹۸۹) طی آزمایشی بر روی نخود زراعی، با فاصله ردیف ثابت ۵۰ سانتی‌متر، تراکم‌های ۲۵، ۳۵، ۴۵ و ۵۵ بوته در مترمربع را روی خطوط اعمال نمودند و بالاترین عملکرد از تراکم ۵۵ بوته در واحد سطح گردید.

وایشیا و فیاض قاضی (۱۹۹۲) نشان دادند که محتوای کلروفیل برگ نخود بطور معنی‌داری تحت تأثیر میزان‌های مختلف بذر در ۹۰ و ۱۲۰ روز پس از کاشت قرار گرفت. این نتایج نشان داد که ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار بطور معنی‌داری محتوی کلروفیل بالاتری نسبت به میزان ۱۲۵ کیلوگرم بذر در هکتار طی دو زمان مورد نظر داشته‌اند.

نظامی و همکاران در مطالعه اجزاء عملکرد نخود مشاهده کردند که تعداد غلاف در گیاه با افزایش تراکم کاهش می‌یابد.

صدیقی و سجلی (۱۹۸۵) گزارش نمودند که در نخود تعداد شاخه‌های فرعی تحت تأثیر تراکم قرار دارد و با افزایش تراکم تعداد آنها کاهش می‌یابد. در مطالعه حاضر, دستیابی به رشد سبزینه و پوشش گیاهی مطلوب بویژه در ابتدای رشد رویشی کم نخود برای دریافت کارآمد نور و برای حصول حداکثر عملکرد, به آزمایشی برای تعیین تأثیر تراکم بوته بر کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه انداز ارقام مختلف نخود سفید که یکی از روشهای مناسب مدیریت در این محصول به شمار می‌رود پرداخته شده است.

ادامه مطلب و دانلود مقاله تأثر تراکم بوته بر صفات زراعی، کلروفیل برگ و نفوذ نور در کف سایه‌انداز ارقام نخود سفید
no alt

کتاب مدل های غذایی هضم و بهره برداری از حیوانات مزرعه

پنج شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
41 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

 کتاب مدل های غذایی هضم و بهره برداری از حیوانات مزرعه

دانلود کتاب مدل های غذایی هضم و بهره برداری از حیوانات مزرعه

دانلود رایگان کتاب مدل های غذایی هضم و بهره برداری از حیوانات مزرعه

Modelling Nutrient Digestion and Utilisation in Farm Animals

نویسنده:  D. Sauvant ، J. Van Milgen ،  P. Faverdin ،  N. Friggens

مشخصات:

توضیحات:

For more than 30 years, modelling has been an important method for integrating, in a flexible, comprehensive and widely applicable way, basic knowledge and biological concepts on digestion and metabolism in farm animals. The purpose of this book is to present the 'state of art' in this area. The chapters are written by leading teams and researchers in this field of study, mainly from Europe, North America and Australasia. Considerable progress has been made in topics dealing with: modelling methods, feeding behaviour, digestion and metabolic processes in ruminants and monogastric animals. This progress is clearly illustrated by the emergence of a new paradigm in animal nutrition, which has moved from the aim to cover the requirements of the animal to explaining and predicting the responses of the animals to diets (e.g., productivity and efficiency, impact on quality of products, environmental aspects, health and well-being). In this book several chapters illustrate that through empirical models, meta-analysis is an efficient tool to synthesize information gathered over recent decades. In addition, compared with other books on modelling farm animal nutrition, two new aspects received particular attention: expanding knowledge of the individual animal to understanding the functioning and management of herds, and the consideration of the environmental impact of animal production. This book is a valuable source of information for researchers, nutritionists, advisors, and graduate students who want to have up-to-date and concise information on mathematical modelling applied to farm animals.

برای بیش از ۳۰ سال، مدل سازی یک روش مهم برای یکپارچه سازی شده است، در این روش انعطاف پذیر، جامع و به طور گسترده ای قابل اجرا، دانش پایه و مفاهیم بیولوژیکی بر روی هضم و متابولیسم در حیوانات مزرعه. هدف از این کتاب در حال حاضر "دولت از هنر در این منطقه است. فصل توسط تیم ها و محققان برجسته در این زمینه مطالعه نوشته شده است، به طور عمده از اروپا، شمال امریکا و استرالیا. روش مدل سازی رفتار تغذیه، هضم و فرآیندهای متابولیک در نشخوارکنندگان و حیوانات تک معده ای: پیشرفت های چشمگیری در برخورد با موضوعات ساخته شده است. این پیشرفت است که به وضوح با ظهور یک پارادایم جدید در تغذیه دام، که از هدف منتقل برای پوشش نیازهای حیوان به توضیح و پیش بینی پاسخ های از حیوانات به رژیم غذایی (به عنوان مثال، بهره وری و کارایی، تاثیر آن بر کیفیت نشان داده شده از محصولات، جنبه های زیست محیطی، سلامت و رفاه). در این کتاب چند فصل نشان می دهد که از طریق مدل های تجربی، تجزیه و تحلیل یک ابزار کارآمد برای سنتز اطلاعات جمع آوری شده در دهه های اخیر است. علاوه بر این، در مقایسه با کتاب دیگر در تغذیه حیوانات مزرعه مدل سازی، دو جنبه جدید توجه خاص دریافت: گسترش دانش از حیوانات فردی برای درک عملکرد و مدیریت گله، و در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی از تولید فرآورده های دامی. این کتاب یک منبع ارزشمندی از اطلاعات برای محققان، متخصصان تغذیه، مشاوران، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که می خواهند به تا به تاریخ و اطلاعات مختصر در مورد مدلهای ریاضی برای حیوانات مزرعه اعمال است.

ادامه مطلب و دانلود کتاب مدل های غذایی هضم و بهره برداری از حیوانات مزرعه
no alt

کتاب بوم شناسی گیاه لیانا

چهارشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
106 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

 کتاب بوم شناسی گیاه لیانا

دانلود کتاب بوم شناسی گیاه لیانا

دانلود رایگان کتاب بوم شناسی گیاه لیانا

Ecology of Lianas

نویسنده:  Stefan Schnitzer ،  Frans Bongers  ،  Robyn J. Burnham ،  Francis E. Putz 

Ecology of Lianas

مشخصات:

توضیحات:

Lianas are woody vines that were the focus of intense study by early ecologists, such as Darwin, who devoted an entire book to the natural history of climbing plants. Over the past quarter century, there has been a resurgence in the study of lianas, and liana are again recognized as important components of many forests, particularly in the tropics. The increasing amount of research on lianas has resulted in a fundamentally deeper understanding of liana ecology, evolution, and life-history, as well as the myriad roles lianas play in forest dynamics and functioning. This book provides insight into the ecology and evolution of lianas, their anatomy, physiology, and natural history, their global abundance and distribution, and their wide-ranging effects on the myriad organisms that inhabit tropical and temperate forests.

ادامه مطلب و دانلود کتاب بوم شناسی گیاه لیانا
no alt

کتاب توسعه آبیاری در زراعت

یکشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۴
110 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

کتاب توسعه آبیاری در زراعت 

دانلود کتاب توسعه آبیاری در زراعت

دانلود رایگان کتاب توسعه آبیاری در زراعت

Advances in Irrigation Agronomy

نویسنده:  M. K. V. Carr 

Advances in Irrigation Agronomy

مشخصات:

توضیحات:

As global pressure on water resources intensifies, it is essential that scientists understand the role that water plays in the development of crops and how such knowledge can be applied to improve water productivity. Linking crop physiology, agronomy and irrigation practices, this book focuses on eleven key fruit crops upon which millions of people in the tropics and subtropics depend for their livelihoods (avocado, cashew, Citrus spp., date palm, lychee, macadamia, mango, olive, papaya, passion fruit and pineapple). Each chapter reviews international irrigation research on an individual fruit crop, identifying opportunities for improving the effectiveness of water allocation and encouraging readers to link scientific knowledge with practical applications. Clearly written and well illustrated, this is an ideal resource for engineers, agronomists and researchers concerned with how the productivity of irrigated agriculture can be improved, in the context of climate change, and the need for growers to demonstrate good irrigation practices.

ادامه مطلب و دانلود کتاب توسعه آبیاری در زراعت
صفحه 1 از 512345

پشتیبانی آنلاین

اپراتور در حال حاضر آفلاین است . پیام شما ذخیره و در فرصت مناسب پاسخ داده خواد شد

سوالات خود را بفرستید تا کمکتان کنیم

دکمه اینتر را جهت شروع چت فشار دهید